Zabıta Müdürlüğü

• Belde halkının sıhhat, selamet ve huzurunu temin maksadı ile belediyenin diğer birimleri ile koordinasyon halinde çalışarak yetkili birimlerin almış olduğu kararların uygulanmasını sağlamaktadır.
• Belediye sınırları içinde beldenin düzenini muhafaza etmekte,
• Belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu, Kabahatler Kanunu ile diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yapmakla ve yetkilerini kullanmakla,
• Yetkili organların alacağı kararları yerine getirmek ve ön görülen ceza yaptırımlarını uygulamakla görevli olan müdürlüktür.

Zabıta Müdürlüğü Hizmet Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.