Yapı Kontrol Müdürlüğü

• Haftalık programlar dahilinde arazi kontrolleri yapılarak ve gelen şikayetler değerlendirilerek gerekli işlemleri yapar,
• Devam eden ruhsatsız kaçak yapılaşmalara anında müdahale eder,gerekirse yıkım işlemini yapar.
• Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak yapılan yapı için yapı tatil tutanağı düzenlenir.3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre kaçak yapının sahibi, müteahhidi ve fenni mesulüne para cezası alınması için ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre de ruhsatsız yapının yıkım kararı alınması için dosyaların belediye encümenine sevk işlemlerini yürütür.
• Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar için İmar Kanununun 39.maddesine göre işlem yapar.
• Arsalarda, evlerde vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için mahzurlu görülen durumlar için İmar Kanununun 40.maddesine göre işlem yapar.
• Müteahhitlerin silah ruhsatı ve ihale işlemleri için iş deneyim belgesi düzenler. Yapı kullanma izin taleplerinin değerlendirerek ruhsat eki projelere uygun olarak tamamlanmış binalara iş bitirme belgesi ve yapı kullanma izin belgesi(iskan) verir.
• Ruhsatsız (yapı izin belgesi olmayan) kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve ruhsatlı (yapı izin belgesi olan) binaların onaylı projelerine uygun olarak tamamlanıp iskan alınmasını sağlamak için gerekli denetim, iş ve işlemleri yapmak, çevre sağlığını tehdit eden (yıkılacak derecede tehlikeli veya metruk) yapılarla ilgili gerekli tedbirleri almak ve işlemlerini yürütmekle görevli olan müdürlüktür.

İskan Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

İskan Başvuru Açıklamasına ulaşmak için tıklayınız.

İskan Müracaatı İçin Gerekli Evraklara ulaşmak için tıklayınız.

Yapı Kontrol Müdürlüğü Hizmet Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Yapı Kontrol Müdürlüğü  Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için  tıklayınız.