Temizlik İşleri Müdürlüğü

• İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan 17 mahallenin çöplerini, program doğrultusunda düzenli bir şekilde toplayıp, transfer istasyonları ve imha sahalarına nakletmek.
• İlçemiz sınırları dâhilinde çevre ve görüntü kirliliğine yol açan, ilçe sakinlerimizin yapmış olduğu tamirat tadilat işleri sonucu ortaya çıkan ya da genellikle boş alanlarımıza kaçak yollarla dökülen moloz, cüruf, hafriyat gibi kirletici unsurları yükleyici makinelerle açık araçlara yüklemek suretiyle döküm sahalarına naklini sağlamak.
• İlçe genelinde çöp konteynerlerinin çöplerinin toplanmasını ve sürekli boş kalmalarını sağlamak. Çöp konteynerlarının yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlamak.
• İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan meydan, cadde, bulvar ve sokakların, semt pazar yerlerinin işçi personel (süpürgeci), yol süpürme araçları, yıkama araçları kullanarak genel temizliğini ve yıkama çalışmalarını yapmak.
• İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan 20 yatak altı ve yataksız resmi ve özel hastaneler, dispanserler, muayenehaneler, eczaneler vs. tıbbi nitelikli atık üreten yerlerin tıbbi atıkları; “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” nin ilgili maddesine göre dizayn edilmiş bir adet tıbbi atık aracı ile toplayıp, Büyükşehir Belediyesi tıbbi atık yakma tesislerine naklini sağlamakla görevli olan birimdir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Temizlik İşlerim Müdürlüğü Çalışma ve Görev Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.