Teftiş Kurulu Müdürlüğü

• Ataşehir belediye başkanlığına bağlı birim, kuruluş ve işletmelerin denetimi, faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak,
• Çalışanların belediye teşkilatının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacı ile hizmetlerin süreç ve sonuçlarını, mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri hakkında uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından önce belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak, dürüstlük ve mesleki etik kurallarına sadakat göstererek analiz etmek karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek,
• Elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere iletmekle görevli olan müdürlüktür.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.