Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları


Görevimiz;


1-) Kanunlara göre ilçemizin ve şehrimizin sağlığını korumak bakımından gerekli tedbirleri almak,


2-) Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak tüm personel kadromuzla birlikte koruyucu sağlık ve tedavi edici sağlık hizmetleri vermek,
 

3-) İlçemiz dahilinde vefat eden vatandaşlarımıza gerekli muayeneleri yapılarak defin ruhsatı vermek,
 

4-) Halk sağlığını korumak, gözetlemek ve geliştirmek amaçlı sıhhi ve gayri sıhhi yerlerin denetimi,
 

5-) Salgın ve bulaşıcı hastalıkların oluşmasını önlemek ve yayılmasını durdurmak için gerekli yerlerde tedbirler almak, gerekli durumlarda ilgili sağlık birimleriyle iş birliği halinde çalışmak,
 

6-) Belediye sınırları dahilinde yaşayanların koruyucu hekimlik görevini yerine getirmek, bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde yaşamaları için gerekli olan faaliyetleri ve eğitim hizmetleri yerine getirmek,
 

7-) Sağlıkla ilgili her türlü konuda tesisler açmak ve işletmek.

 

Sorumluluklarımız;
1-)Toplum ve insan sağlığı açısından önemli sorunların saptanması ve giderilmesi • Sağlık konusunda bilinç düzeyi yüksek bir kent ortamı yaratılması, • Hekimlik hizmetlerinin verilmesi • Sağlık konusunda uygulamalı eğitimler verilmesi,
 

2-) Merkez poliklinik hizmetleri •Çalışan memur ve işçi personelin muayene, tedavi işlemleri ile tansiyon ölçümü, enjeksiyon ve pansuman işlemleri yapılır,
 

3-) Cenaze ve defin ruhsatı işlemleri ;(Ataşehir Belediyesi sınırları dahilinde yataklı tedavi kurumları dışında evde veya sokakta meydana gelen ölümlerde) ölen kişinin defin ruhsatı Müdürlüğümüz doktorlarınca sabah 08:00 akşam 23:00 saatleri arasında verilmektedir. • Yataklı tedavi kurumları dışında meydana gelen şüpheli ölümlerde defin ruhsatı verilmeyerek ölüm vakası Cumhuriyet Baş Savcılığı'na sevk edilir.
 

4-) Sıhhi işyerlerinin,2. ve 3.sınıf gayri sıhhi iş yerlerinin ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi, • Sıhhi işyerlerinin denetimi(bu hizmetler diğer müdürlüklerle iş birliği halinde yürütülmektedir.) • 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi iş yerlerini denetimi (bu hizmetler diğer müdürlüklerle iş birliği halinde yürütülmektedir.) • umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi(bu hizmetler diğer müdürlüklerle iş birliği halinde yürütülmektedir.) • Vatandaşların bireysel şikayetleri alınmakta ve şikayet edilen mahallelerde gerekli incelemeler ve denetimler yapılmaktadır. • Mesken şikayetlerinin 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddelerden istinaden değerlendirilmesi •
 

5-) Toplum sağlığını korumaya yönelik konularda (salgın ve bulaşıcı hastalıklar vb. ) diğer müdürlüklerle koordineli olarak çalışır ve oluşturulacak heyetlere ve eğitimlere katılır.) • Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ilköğretim, lise ve dengi okullarda bulaşıcı hastalıklardan korunma amaçlı eğitim seminerleri vermek, • Belediyemiz bünyesinde hizmet vermekte olan personel yemekhaneleri, çay ocakları denetim ve kontrolleri,
 

6-) Eğitim hizmetlerimiz Bölgemiz sınırları içinde yaşayan halkımıza yönelik sağlıkla ilgili konularda bilgilendirme amaçlı seminerler ve toplantılar ( Şeker ölçümü • Kemik yoğunluğu ölçümü • Diyabet okulu • Doğuma hazırlık kursu vb.) düzenlenmektedir.
 

7-) Poliklinik hizmeti Vedat Günyol Sokak No:4 adresinde Diş, Kadın Doğum, Çocuk, Göz, Dahiliye, Kulak Burun Boğaz, Cildiye, Üroloji, Radyoloji, Pedagoji ve Aile Hekimliği alanında hizmet verilecektir. • Polikliniğimizde Biyokimya ve Mikrobiyoloji uzmanları gözetiminde laboratuvar hizmeti verilmektedir.
 

8-) Cengiz Topel Cad. No:11 adresinde kadın ve aile sağlığı, ana çocuk sağlığı ve ergenlik çağı fizyolojik ve psikolojik destek merkezinde uzman kadın doğum doktoru ve psikolog tarafından ücretsiz olarak muayene ve destek hizmeti verilmektedir.
 

9-) Cengiz Topel Cad. No:11 adresinde ücretsiz kemik yoğunluğu ölçümü yapılmaktadır.
 

10-) Cengiz Topel Cad. No:11 adresinde bulunan Bahriye Üçok Hasta Konukevinde, şehir dışından gelerek bölgemiz hastanelerinde tedavi gören ve konaklama sıkıntısı çeken hastalara ücretsiz hizmet verilmektedir.

 

Sağlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.