Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün

Görevi:

İlçemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren; sıhhi işyerlerine, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine, 2. ve 3.sınıf gayrisıhhi müesseselere,
• İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi,
• Canlı müzik izin belgesi verilmesidir.

Yapılan işin niteliğine göre Müdürlüğümüzce üç farklı statüde işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmektedir.

 

İŞYERİ TÜRLERİ:

I- Sıhhi Müesseseler :

Gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyeridir. Sıhhi müesseselerin sınıf ve özelliklerine göre aranacak nitelikler, 10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te açıklanmıştır.

Örneğin: Mağaza, Lokanta, Market, Kuaför, Bakkal v.b. işyerleri.

Sıhhi Müesseselere ait  Başvuru Formu ve İstenen Evraklar için  tıklayınız.

 

II- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri :

Kişilerin tek tek ya da toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.

Umuma Açık işyerlerine ait Başvuru Formu ve İstenen Evraklar için tıklayınız.

 

III-  2. ve 3.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler :

 2.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler :

Müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek bir mesafede faaliyette bulunması gereken işyerleridir.

Örneğin: Yemek üretim tesisleri, Gıda katkı maddesi üreten tesisler, Dokuma ve konfeksiyon tesisleri, Oto bakım ve servis istasyonları, Oluklu mukavva üretim tesisleri v.b. işyerleri.

Gayrisıhhi Müesseselere ait  Başvuru Formu ve İstenen Evraklar için tıklayınız.

 

3.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler :

Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhî yönden denetim altında bulundurulması gereken işyerleridir.

Örneğin: Halk sağlığını koruma amaçlı haşere ile mücadele için kurulan ticari işyerleri, Kuru temizleme yerleri, Hamur, yufka, bazlama, simit, poğaça, kadayıf, mantı, pasta, börek ve benzeri unlu mamullerin üretim yerleri, Et parçalama tesisleri v.b. işyerleri.

Gayrisıhhi Müesseselere ait  Başvuru Formu ve İstenen Evraklar için tıklayınız.

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.