Plan ve Proje Müdürlüğü

• 1/5000 ölçekli nazım imar planı onama sürecinin takibini yapmak,
• 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onama sürecinde ki işlemlerin yapılması ve takibinin sağlanması,
• Uygulama imar planlarının ve plan bilgilerinin kent bilgi sistemi içerisinde sayısal ortama aktarmak ve veri güncellemesi yapmak,
• Kişilerin resmi veya özel kurumların dilekçelerinin / yazılarının incelenerek dilekçelerine / yazılarına yanıt vererek en iyi hizmeti sunmakla görevli olan müdürlüktür.

Plan ve Proje  Müdürlüğü Hizmet Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Plan Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Plan Proje Müdürlüğü'nün Yetki, Görev ve Sorumluluklarına ulaşmak için tıklayınız.

 

TADİLATTA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ