İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

• 2012 yılında müdürlük bünyesinde bulunan büro şefliklerinde imar ve şehircilik müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliğinde tanımlanan görev tanımlarına uygun olarak sürdürülmüştür.

İmar ve şehircilik müdürlüğünde sunulan hizmetler;

• Ön proje onayı,
• İnşaat ruhsatı verilmesi (yeni yapı için ruhsat verilmesi),
• Tadilat ruhsatı verilmesi,
• Şantiye şefi değişikliğinden dolayı ruhsat yenileme,
• Yapı denetim firması ve müteahhit değişikliğinden dolayı ruhsat yenileme,
• Ruhsat temdidi (yenilemesi),
• Bağımsız bölüm m2 tespiti,
• Kent bilgi işlemlerinin güncellenmesi,
• Zemin ön bilgi haritası ve zemin etüt onayı,
• Kamu alanı terkinleri,
• Geçici inşaat ruhsatı verilmesi,
• Mimari ve statik proje tasdiki,
• Tehlikeli yapılar için statik rapor düzenlenmesini sağlamakla görevli müdürlüktür.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.