İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak görevimiz; küresel iklim değişikliği ve çevre sorunları karşısında; ilçemizde tüm canlıların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamaları, doğal kaynakların korunması, gerektiği gibi değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla gerek kamusal, gerek özel kesimlere yönelik uygun bir planlama, eşgüdüm ve denetim organizasyonunu içerisine alan Çevre Yönetim Sisteminin yürütülmesidir.

 

İlçemizin yerel ve çevresel özellikleri dikkate alınarak geliştirilen Çevre Yönetim Sitemi kapsamında; Dünyamızı tehdit eden iklim krizi karşısında ilçemizi dayanıklı hale getirmek amacıyla, iklim değişikliği konusunu stratejik ve yönetimsel süreçlerine dahil ederek azaltım ve uyuma yönelik projeler geliştirilmesi, ilçemizde oluşan tüm atıkların Sıfır Atık Yönetim Sistemine uygun olarak yönetilmesi, gürültü, hava, su, toprak, görüntü kirliliği ile ilgili denetim ve izleme faaliyetlerinin yürütülmesi görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaktadır.

 

 

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.