İHALE DETAY

BÜFE YERİ KİRALAMA İŞİ

BÜFE YERİ KİRALAMA İŞİ

 ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MÜDÜRLÜK/BİRİM

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES

Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak,  No: 4

İLGİLİ TELEFON

0 (216) 570 50 00 / 1442

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Ataşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İHALE TÜRÜ

Kiralama

İHALE USULÜ

2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif

HİZMETİN YAPILACAĞI YER

Küçükbakkalköy Mahallesi, Atilla İlhan Caddesi üzerinde bulunan 15m2 alanlı büfe yeri

HİZMETİN NİTELİĞİ

Büfe

İHALE KAYIT NO

2022/37

 

İLAN METNİ

1- İHALE BİLGİLERİ

a) İl/İlçe

İSTANBUL / Ataşehir

b) Mahallesi

Küçükbakkalköy

c) Cinsi

Büfe

2- Aylık Muhammen

    Kira Bedeli

5.000,00-TL + KDV

3- Süresi

3 Yıl

4- Geçici Teminat

5.400,00-TL

5- Dosya (Şartname Bedeli)

1.000,00-TL

     6-İhale Tarihi ve Saati

15.02.2022 Saat: 11.00

                                                                                             

A ) İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;

1- Nüfus Kayıt Örneği (Vekâleten Katılımda Vekilin Nüfus Kayıt Örneği)

2- Yasal İkametgâh Belgesi.

3- İletişim Bilgi Formu (Şartname Ekinde Yer Almaktadır)

4- Noterden Onaylı İmza Beyannamesi.

5- Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin Vekâletnameleri ile Vekâleten katılanın Noter Onaylı İmza Beyannamesi.

6- Tahmin edilen bedelin % 3 kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuz veya 2886 Sayılı Yasanın 26. Maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler.

7- Ataşehir Belediyesinden İhale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.

8- İhalelerde Yasaklılık Durum Formu (Şartname ekinde yer almaktadır.)

9- Yer Görme Formu (Şartname ekinde yer almaktadır. İhaleye konu yer ihale tarihinden 2 iş günü öncesine kadar görülebilir. İhaleye 2 iş günü kala yer görme talep edilemez. Bu tarihten sonra yer gösterme yapılmayacaktır.)

10- Şartname alındısına ilişkin makbuz (Şartname Bedeli 1.000,00-TL)’dir. Şartnameler ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. İhale günü şartname satışı yapılmayacaktır.

 

 B) İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde;

1- Yasal İkametgâh Belgesi.

2- İletişim Bilgi Formu (Şartname ekinde yer almaktadır.)

3- T.C. numarası, Vergi numarası ve Vergi levhası.

4- Siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihale süresi içerisinde (İhale kararının alındığı tarih ile ihalenin yapıldığı tarih aralığı) alınmış Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi,

5- Başvuru yapan şahsın Tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin yetki belgesi ile imza sirküleri.

6-  Noterden onaylı imza sirküleri.

7- Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı Vekâletnameleri ile Vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri.

8- Tahmin edilen ihale bedelinin % 3’ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin makbuz örneği veya 2886 Sayılı Yasanın 26. Maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler.

9- Ataşehir Belediyesinden İhale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.

10- İhalelerde Yasaklılık Durum Formu (Şartname ekinde yer almaktadır.)

11- Yer Görme Formu (Şartname ekinde yer almaktadır. İhaleye konu yer ihale tarihinden 2 iş günü öncesine kadar görülebilir. İhaleye 2 iş günü kala yer görme talep edilemez. Bu tarihten sonra yer gösterme yapılmayacaktır.)

12- Şartname alındısına ilişkin makbuz (Şartname Bedeli 1.000,00-TL’dir.) Şartnameler ihale tarihinden 1 iş günü öncesine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. İhale günü şartname satışı yapılmayacaktır.

* İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğunun noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

* Teklifler İhale tarih ve saatine kadar Ataşehir Belediye Başkanlığı Binası Belediye Encümen Salonunda Belediye Encümenine verilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilecektir.

* Posta ile gönderilecek teklifler 15.02.2022 Salı günü saat 10.00’a kadar Ataşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaştırılması zorunlu olup bu tarih ve saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacak, bu durum sebebi ile de istekli herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

İLAN OLUNUR.