Hukuk İşleri Müdürlüğü

• Hukuk İşleri Müdürlüğü; Ataşehir Belediye başkanlığı ile ilgili her türlü uyuşmazlığın belediye başkanlığı adına her türlü idari ve adli mercilerdeki hukuki işlerinin takibi; hukuki işlemlerin yürütülmesi yanında hukukun dinamik yapısı nedeni ile sürekli değişen yasal düzenlemeler ışığında hukuki altyapının hazırlanması,
• Belediyenin ve dolayısı ile de Ataşehirli vatandaşlarımızın hukuki haklarını korumak için gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesi,
• Hukuk devleti olmanın bilinci ile yasal düzenlemeler çerçevesinde Ataşehir belediye başkanlığının hukuki yararlarının korunması anlayışı ve yaklaşımı ile Ataşehir Belediye’sinin temel vizyonunu oluşturmakla görevli müdürlüktür.

Hukuk İşleri Müdürlüğü Çalışma ve Görev Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.