Fen İşleri Müdürlüğü

• İlçe sınırları içerisinde kalan cadde, sokak, yol ve meydanları düzenlemek ve bunlara ait alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamak,
• Altyapı hizmetlerinin yapılmasından sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları ile koordine sağlamak ve ihtiyaçların karşılanması için bilgi belge sunarak takip etmek,
• Belediyeye ait binaların bakım onarımları ile ihtiyaç duyulan yeni binaları yapmak,
• İmar planında açılması öngörülen imar yollarını açmak,
• 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda belediyenin görev ve sorumlulukları içinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bayındırlık ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan müdürlüktür.

Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.