TARİH OKULU: ERKEN DÖNEM TÜRK MİTOLOJİSİ

17.2.2021

Hayrettin İhsan Erkoç

Moderatör: Olgay Söyler

Bu sezon tarihçi Olgay Söyler moderatörlüğünde gerçekleştirdiğimiz Tarih Okulu'nun şubat ayı konuğu 18 Mart Üniversitesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayrettin İhsan Erkoç.  Orta Asya ve İsmaiyet Öncesi Türk Tarihi üzerine akademik çalışmalarını sürdüren Hayrettin İhsan Erkoç ve Olgay Söyler Erken Dönem Türk Mitolojisini ele alacakları bir konuşma gerçekleştirecekler.

Türk halkları tarihleri boyunca çok zengin bir sözlü kültüre ve bunun bir parçası olarak mitolojiye sahip olmuşlardır. Özellikle son yüzyıllarda derlenen anlatılar, bunun esas büyük kısmını oluşturmaktadır. Ancak Hunlardan itibaren başlayarak son birkaç yüzyıla kadar da Türk mitolojisine ait çok sayıda efsane, mit ve destan tarzı anlatı yazılı olarak kaydedilmiş, bu sayede günümüze ulaşmıştır. Türk, Çin, Tibet, Yunan, Roma-Bizans, Macar, Moğol, Arap, İran ile Süryani gibi çeşitli kaynaklarda erken dönem Türk ve bozkır mitolojisine ilişkin anlatılar olduğu görülmektedir. Bunlar, yakın dönemlerde kaydedilen Türk mitolojik anlatılarının tarihî arka planını oluşturması bakımından önemlidir.

Tarih:

17 Şubat Çarşamba - Youtube: 20.00

19 Şubat Cuma – Radyo Ataşehir / Saat: 10.30 – Tekrarı: 22.30 – Spotify / Saat: 11.00

 

Ataşehir Belediyesi’nin Şubat ayı etkinliklerini aşağıdaki hesaplardan takip edebilirsiniz.

Youtube: www.youtube.com/atasehirbld ve www.youtube.com/atasehirkultur

Facebook: www.facebook.com/atasehirbld ve www.facebook.com/AtasehirdeKulturSanat

Instagram: atasehirbld ve atasehir_ks

Twitter: @atasehirbld ve @atasehir_KS

Web sitesi: www.atasehir.bel.tr ve https://kultursanat.atasehir.bel.tr

Radyo: www.radyoatasehir.net