Plan Değişikliği İlan Metni

23.7.2020

T.C.
ATAŞEHİR İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Ataşehir İlçesi, Örnek Mahallesi 1406 Ada, 15 ve 19 parsellere ait UİP- 11843,9 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Ünalan, Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği 22.02.2020 tarihinde onanmış olup 22.07.2020-20.08.2020 tarihleri arasında Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4A adresinde 1. Kat Plan ve Proje Müdürlüğü koridorunda ve Örnek Mahallesi, Semerkant Caddesi, No:46 Örnek Mahallesi Muhtarlığında askıya çıkarılacağı ilan olunur.

 

Plan tadilatına ait Plan Paftası örneğini görmek için tıklayınız.