ATAŞEHİR'İN SESLERİ

12.1.2021

12.01.2021  Salı Youtube Saat:20.00

B ü l e n t Evcil; 1 9 8 0 yılın d a M S Ü D ev l e t Ko n s e rva t u a rı’ n d a b a ş l a dığıf l ü t e ğitiminiB r ü ks e l K r a liye t Ko n s e rva t u va rıve H eid e l b e rg - M a n n h eim M ü zik Y ü ks e k O k u l uil e t a m a m l a dı. 2000-2005yıllarıarasındaİstanbulDevletOperaveBalesind e F l ü t G r u p Ş e fio l a r a k ç a lış a n s a n a t çı, h a l e nİs t a n b u l D ev l e t S e n fo niO r ke s t r a sı’ n d a F l ü t G r u p Ş e f Ya rdım cısı, B o r u s a n İstanbulFilarmoniOrkestrası’ndaSoloFlütçüdür.

Sanatçının“Tangozamanı”adlıçalışmasıKalanMüzik, “OrtadoğuMinyatürleri”adlıçalışmasıA.KMüziktarafında n ya yın l a n mış tır.2 0 1 3 yılın d ais e F a zıl S a y’ın “ M e z o p o t a m ya S e n fo nisi” n d e s o lis t o l a r a k ye r a l mış tır.2 0 1 5 yılın d a s a n a t çı üçüncüalbümü“VirtüozFlüt”üdünyacaünlüeşlikpiyanisti PhillipMoll ilekaydetmiştir.Sanatçı,BelçikaKraliyetSanat TeşvikMadalyası sahibidir.

 

 

Ataşehir Belediyesi Ocak ayı etkinlik programına BURAYI TIKLAYARAK ULAŞABİLİR, aşağıdaki hesaplardan takip edebilirsiniz.

Youtube: www.youtube.com/AtasehirKultur

Facebook: www.facebook.com/AtasehirdeKulturSanat

Instagram: atasehir_ks

Twitter: @atasehir_KS

Web sitesi: https://kultursanat.atasehir.bel.tr

www.radyoatasehir.net

Spotify: https://link.tospotify.com/FVws1UFcQab