ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

10.11.2022

      ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ   :  3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI  :  4’ÜNCÜ

 

TOPLANTI  :  KASIM AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ   :  10.11.2022 PERŞEMBE

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ  :   15:00

 

BİRLEŞİMİ  :   2’NCİ

 

                                                                                                                                    Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                   Belediye Başkanı 

 

G Ü N D E M                            :

 

TEKLİFLER                            :

 

RAPORLAR                            :

 

1-Ataşehir İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi sınırından geçen “Ferhatpaşa Yolu” nun yol tipinin cadde olarak belirlenmesi ve isminin “Ferhatpaşa Yolu Caddesi” olarak düzeltilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.11.2022 tarihli ve 29 sayılı raporu.

2-Amerika Birleşik Devletleri New Jersey Eyaleti Morris County Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.11.2022 tarihli ve 57 sayılı raporu.

3-Şartlı Bağışa ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.11.2022 tarihli ve 58 sayılı raporu.

4-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.11.2022 tarihli ve 59 sayılı raporu.

5-Ataşehir İlçesi Barbaros Kapalı Pazar yerinin “Pazar günlerinin kumaş-antika pazarı” olarak düzenlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.11.2022 tarihli ve 60 sayılı raporu.

6-Şartlı Hibe Yardımına ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.11.2022 tarihli ve 61 sayılı raporu.

7-Sokak Hayvanları Bakımevi yapılmasına dair işbirliği yapılmasına ve kurumumuzu temsilen temsile ilzama ve protokol imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.11.2022 tarihli ve 62 sayılı raporu.

8-Şartlı Araç Bağışına ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.11.2022 tarihli ve 63 sayılı raporu.

9-Şartlı Araç Bağışına ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.11.2022 tarihli ve 64 sayılı raporu.

10-Şartlı Araç Bağışına ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.11.2022 tarihli ve 65 sayılı raporu.

11-Ataşehir Belediyesi Kent Parkı Düzenlenmesi ve İşletilmesi İşine ait Sulh Protokolünün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.11.2022 tarihli ve 66 sayılı raporu.

12-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.11.2022 tarihli ve 67 sayılı raporu.

13-Ataşehir İlçesi Ataşehir Toplu Konut Alanı Finans Merkezi Doğu Bölgesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yüksekliklerin yeniden planlanması kapsamında hazırlanan plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.11.2022 tarihli ve 30 sayılı raporu.

14-2022 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personel adetleri ve ücretlerine ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.11.2022 tarihli ve 68 sayılı raporu.

15-Ataşehir İlçesi sınırları içerisinde kalan 17 mahalle muhtarlığına aylık 5.000,00 TL nakdi yardım desteği verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.11.2022 tarihli ve 69/20 sayılı ortak raporu.

16-Ayni Sermaye Artışına ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.11.2022 tarihli ve 70 sayılı raporu.

17-GOSB (Gebze Organize Sanayi Bölgesi) Teknopark A.Ş. ile Başkanlık Makamı arasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 09.11.2022 tarihli ve 71 sayılı raporu.

18-Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 2-4 Pafta 2425 Parsel Güney Ataşehir Toplu Konut Yerleşim Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.11.2022 tarihli ve 31 sayılı raporu.