ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

7.11.2022

                                           ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ    :        3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI   :        4’ÜNCÜ

 

TOPLANTI  :  KASIM AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ    :  07.11.2022 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ   :  15:00

 

BİRLEŞİMİ  :  1’İNCİ

 

                                                                                                                                      Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                     Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                          :

 

TEKLİFLER                                      :

 

1-Ataşehir İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi sınırından geçen “Ferhatpaşa Yolu” nun yol tipinin cadde olarak belirlenmesi ve isminin “Ferhatpaşa Yolu Caddesi” olarak düzeltilmesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 21.10.2022 tarihli ve E.2022-4519 sayılı teklifi.

2-Amerika Birleşik Devletleri New Jersey Eyaleti Morris County Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.10.2022 tarihli ve E.2022-4508 sayılı teklifi.

3-Şartlı Bağışa ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 27.10.2022 tarihli ve E.2022-4001 sayılı teklifi.

4-Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.10.2022 tarihli ve E.2022-10036 sayılı teklifi.

5-Ataşehir İlçesi Barbaros Kapalı Pazar yerinin “Pazar günlerinin kumaş-antika pazarı” olarak düzenlenmesine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün 28.10.2022 tarihli ve E.2022-9905 sayılı teklifi.

6-Şartlı Hibe Yardımına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 01.11.2022 tarihli ve E-2022-4050 sayılı teklifi.

7-Sokak Hayvanları Bakımevi yapılmasına dair işbirliği yapılmasına ve kurumumuzu temsilen temsile ilzama ve protokol imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 01.11.2022 tarihli ve E-2022-4049 sayılı teklifi.

8-Şartlı Araç Bağışına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.11.2022 tarihli ve E.2022-10104 sayılı teklifi.

9-Şartlı Araç Bağışına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.11.2022 tarihli ve E.2022-10106 sayılı teklifi.

10-Şartlı Araç Bağışına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.11.2022 tarihli ve E.2022-10123 sayılı teklifi.

11-Ataşehir Belediyesi Kent Parkı Düzenlenmesi ve İşletilmesi İşine ait Sulh Protokolünün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 01.11.2022 tarihli ve E.2022-4064 sayılı teklifi.

12-Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.11.2022 tarihli ve E.2022-2731 sayılı teklifi.

13-(II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliği (Memur) ve (III) Sayılı Cetvel: Dolu Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.11.2022 tarihli ve E.2022-2730 sayılı teklifi.

14-Ataşehir İlçesi Ataşehir Toplu Konut Alanı Finans Merkezi Doğu Bölgesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yüksekliklerin yeniden planlanması kapsamında hazırlanan plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.11.2022 tarihli ve E.2022-4670 sayılı teklifi.

15-2022 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personel adetleri ve ücretlerine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.11.2022 tarihli ve E.2022-2740 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                              :

         _____

 

EK GÜNDEM_____________  _:

16-Ataşehir İlçesi sınırları içerisinde kalan 17 mahalle muhtarlığına aylık 5.000,00 TL nakdi yardım desteği verilmesine ilişkin Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 04.11.2022 tarihli ve E.2022-842 sayılı teklifi.

 17-Ayni Sermaye Artışına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07.11.2022 tarihli ve E.2022-10217 sayılı teklifi.

18-GOSB (Gebze Organize Sanayi Bölgesi) Teknopark A.Ş. ile Başkanlık Makamı arasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 07.11.2022 tarihli ve E.2022-571 sayılı teklifi.

19-Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 2-4 Pafta 2425 Parsel Güney Ataşehir Toplu Konut Yerleşim Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 07.11.2022 tarihli ve E.2022-4722 sayılı teklifi