ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

11.10.2022

SEÇİM DÖNEMİ : 3’ÜNCÜ

TOPLANTI YILI : 4’ÜNCÜ

TOPLANTI : EKİM AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 11.10.2022 SALI

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 11:00

BİRLEŞİMİ : 4’ÜNCÜ

                                                                                                                 Battal İLGEZDİ

                                                                                                                Belediye Başkanı 

 

G Ü N D E M :

TEKLİFLER :

RAPORLAR :

1- Ataşehir Belediyesi Kent Parkı Düzenlenmesi ve İşletilmesi İşine ait Sulh Protokolünün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 07.10.2022 tarihli ve 55 sayılı raporu.

2- Müdürlükler Arası Ödenek Aktarmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.10.2022 tarihli ve 16 sayılı raporu.

3- Ataşehir Belediyesi 2023 Yılı Performans Programına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.10.2022 tarihli ve 17 sayılı raporu.

4- Ataşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.10.2022 tarihli ve 18 sayılı raporu.