ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

29.9.2022

                                                               ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 03 Ekim 2022 ile 22 Ekim 2022 tarihleri arasında Saat 15:00’da 20 gün süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

            Bu Toplantının ilk birleşimi 03 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 15:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 Kat: 3 Ataşehir/İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

            İlan olunur.                

                                              

                                                                                                                              Battal İLGEZDİ

                                                                                                                              Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                       :

TEKLİFLER                           :

 

1- Ataşehir Belediyesi 2023 Yılı Performans Programına ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 26.09.2022 tarihli ve E.2022-449 sayılı teklifi.

2- Ataşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 26.09.2022 tarihli ve E.2022-448 sayılı teklifi.

3-  İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsisi ve giderlerinin karşılanmasına ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 26.09.2022 tarihli ve E.2022-1740 sayılı teklifi.

4-   (II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliği (Memur) İptaline ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.09.2022 tarihli ve E.2022-2227 sayılı teklifi.

5- Belediyemiz ile Kardeş Belediye olan Malatya İli Arapgir Belediyesine Konkasör Tesisi yapılması için ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet 36’lık Kilit Taş Makinası alımı işine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 28.09.2022 tarihli ve E.2022-3551 sayılı teklifi.

6- Fenerbahçe Üniversitesi ile Başkanlık Makamı arasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 29.09.2022 tarihli ve E.2022-454 sayılı teklifi.

7- Belediyemize ait İştiraklerimizden ATAPER’in faaliyetlerini İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütmesi, diğer İştirakimiz olan ATABEL’in faaliyetlerini de Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yürütmesine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 29.09.2022 tarihli ve E.2022-315 sayılı teklifi.

8- Belediyemiz ile Kardeş Belediye olan Monheim am Rhein Belediyesi ile 2023 Yılında yapılacak projelerin ve kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi için ekli listede belirtilen Meclis Üyelerinin geçici görevle yurtdışına gönderilmesine  ilişkin Özel Kalem Müdürlüğünün 29.09.2022 tarihli ve E.2022-316 sayılı teklifi.

9-  Müdürlükler Arası Ödenek Aktarmasına ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 29.09.2022 tarihli ve E.2022-457 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                              :

 

         _____