ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

8.9.2022

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ  :        3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI  :        4’ÜNCÜ

 

TOPLANTI  :        EYLÜL AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ  :        08.09.2022 PERŞEMBE

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ  :        15:00

 

BİRLEŞİMİ  :        2’NCİ

 

 

                                                                                                                                   Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                   Belediye Başkanı 

 

G Ü N D E M                           :

 

TEKLİFLER                           :

 

RAPORLAR                            :

 

1-Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretine ilişkin Hukuk Komisyonunun 07.09.2022 tarihli ve 40 sayılı raporu.

2-Şartlı Araç Bağışına ilişkin Hukuk Komisyonunun 07.09.2022 tarihli ve 41 sayılı raporu.

3-Araçların Niteliğine ilişkin Hukuk Komisyonunun 07.09.2022 tarihli ve 42 sayılı raporu.

4-2022 Mali Yılı Ücret Tarifesi değişikliğine ilişkin Tarife Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.09.2022 tarihli ve 11/13 sayılı ortak raporu.

5-Ayni Sermaye Artışına ilişkin Hukuk Komisyonunun 07.09.2022 tarihli ve 43 sayılı raporu.

6-Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 232 pafta 1955 ada 4 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3 no’lu bağımsız bölümün satışına ilişkin Hukuk Komisyonunun 07.09.2022 tarihli ve 44 sayılı raporu.

7-2022 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personel adetleri ve ücretlerine ilişkin Hukuk Komisyonunun 07.09.2022 tarihli ve 45 sayılı raporu.

8-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği Tadilatına ilişkin Hukuk Komisyonunun 07.09.2022 tarihli ve 46 sayılı raporu.

9-Gündüz Bakım Evi açılıp işletilmesi ve adının “Ataşehir Belediyesi Fidan Kalpler Gündüz Bakım Evi” olarak belirlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 07.09.2022 tarihli ve 47 sayılı raporu.

10-Ataşehir İlçesi 1/1000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi II. Etap Uygulama İmar Planına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.07.2022 tarihli ve 22 sayılı raporu.

11-Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği Tadilatına ilişkin Hukuk Komisyonu ile Kadın ve Sosyal Yardımlaşma Komisyonunun 07.09.2022 tarihli ve 48/03 sayılı ortak raporu.

12-Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi 3370, 3371, 3372, 3373 Adalara ait Nazım İmar Planı Değişikliği,  Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.09.2022 tarihli ve 24 sayılı raporu.

13-Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi 1. Etap Uygulama İmar Planına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.09.2022 tarihli ve 25 sayılı raporu.