ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

5.9.2022

                                              ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ  :    3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI    :   4’ÜNCÜ

 

TOPLANTI  :    EYLÜL AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ  :   05.09.2022 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ   :   15:00

 

BİRLEŞİMİ  :  1’İNCİ

 

                                                                                                                                                  Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                           :

 

TEKLİFLER                           :

 

1-Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün 04.08.2022 tarihli ve E.2022-7493 sayılı teklifi.

2-Şartlı Araç Bağışına ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 16.08.2022 tarihli ve E.2022-1841 sayılı teklifi.

3-Araçların Niteliğine ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 23.08.2022 tarihli ve E.2022-1510 sayılı teklifi.

4-2022 Mali Yılı Ücret Tarifesi değişikliğine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.08.2022 tarihli ve E.2022-8563 sayılı teklifi.

5-Ayni Sermaye Artışına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.08.2022 tarihli ve E.2022-8633 sayılı teklifi.

6-Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 232 pafta 1955 ada 4 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3 no’lu bağımsız bölümün satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.08.2022 tarihli ve E.2022-2625 sayılı teklifi.

7-(II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.08.2022 tarihli ve E.2022-2002 sayılı teklifi.

8-2022 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personel adetleri ve ücretlerine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.09.2022 tarihli ve E.2022-2005 sayılı teklifi.

9-Görev ve Çalışma Yönetmeliği Tadilatına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01.09.2022 tarihli ve E.2022-3495 sayılı teklifi.

10-Gündüz Bakım Evi açılıp işletilmesi ve adının “Ataşehir Belediyesi Fidan Kalpler Gündüz Bakım Evi” olarak belirlenmesine ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 01.09.2022 tarihli ve E.2022-1418 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR_____________  _:

 

11-Ataşehir İlçesi 1/1000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi II. Etap Uygulama İmar Planına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.07.2022 tarihli ve 22 sayılı raporu.

 

EK GÜNDEM_____________  _:

 

12-Görev ve Çalışma Yönetmeliği Tadilatına ilişkin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 01.09.2022 tarihli ve E.2022-1644 sayılı teklifi.

13-Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi 3370, 3371, 3372, 3373 Adalara ait Nazım İmar Planı Değişikliği,  Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.09.2022 tarihli ve E.2022-3735 sayılı teklifi.

14-Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi 1. Etap Uygulama İmar Planına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 05.09.2022 tarihli ve E.2022-3745 sayılı teklifi.