ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

1.9.2022

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 05 Eylül 2022 ile 09 Eylül 2022 tarihleri arasında Saat 15:00’da 5 gün süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

            Bu Toplantının ilk birleşimi 05 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 15:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 Kat: 3 Ataşehir/İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

 İlan olunur.                

                                                                                                                                                                             Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M :

TEKLİFLER :

1- Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün 04.08.2022 tarihli ve E.2022-7493 sayılı teklifi.

2- Şartlı Araç Bağışına ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 16.08.2022 tarihli ve E.2022-1841 sayılı teklifi.

3- Araçların Niteliğine ilişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 23.08.2022 tarihli ve E.2022-1510 sayılı teklifi.

4- 2022 Mali Yılı Ücret Tarifesi değişikliğine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.08.2022 tarihli ve E.2022-8563 sayılı teklifi.

5- Ayni Sermaye Artışına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.08.2022 tarihli ve E.2022-8633 sayılı teklifi.

6- Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 232 pafta 1955 ada 4 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3 no’lu bağımsız bölümün satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.08.2022 tarihli ve E.2022-2625 sayılı teklifi.

7- (II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.08.2022 tarihli ve E.2022-2002 sayılı teklifi.

8- 2022 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personel adetleri ve ücretlerine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.09.2022 tarihli ve E.2022-2005 sayılı teklifi.

9- Görev ve Çalışma Yönetmeliği Tadilatına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01.09.2022 tarihli ve E.2022-3495 sayılı teklifi.

10- Gündüz Bakım Evi açılıp işletilmesi ve adının “Ataşehir Belediyesi Fidan Kalpler Gündüz Bakım Evi” olarak belirlenmesine ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 01.09.2022 tarihli ve E.2022-1418 sayılı teklifi.

RAPORLAR :

11- Ataşehir İlçesi 1/1000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi II. Etap Uygulama İmar Planına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.07.2022 tarihli ve 22 sayılı raporu.