ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

5.7.2022

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ : 3’ÜNCÜ

TOPLANTI YILI : 4’ÜNCÜ

TOPLANTI : TEMMUZ AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 05.07.2022 SALI

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 13:30

BİRLEŞİMİ : 2’NCİ

                                                                                             Battal İLGEZDİ

                                                                                            Belediye Başkanı 

G Ü N D E M :

TEKLİFLER :

RAPORLAR :

1- Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretine ilişkin Hukuk Komisyonunun 05.07.2022 tarihli ve 35 sayılı raporu.

2- Ek Ödeneğe ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 05.07.2022 tarihli ve 11 sayılı raporu.

3- Bağımsız Atık Toplayıcılarının Çalışma Şartları ile Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların Uygulanmasına ait Hukuk Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun 05.07.2022 tarihli ve 36/08 sayılı ortak raporu.

4- Ataşehir Belediye Başkanlığı Enerji Yönetim Birimi Yönergesinin Uygulanmasına ilişkin Hukuk Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun 05.07.2022 tarihli ve 37/09 sayılı ortak raporu.

5- Şartlı Hibe Yardımına ilişkin Hukuk Komisyonunun 05.07.2022 tarihli ve 38 sayılı raporu.