ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

4.7.2022

SEÇİM DÖNEMİ :  3’ÜNCÜ

TOPLANTI YILI :  4’ÜNCÜ

TOPLANTI : TEMMUZ AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 04.07.2022 PAZARTESİ

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ  : 15:00

BİRLEŞİMİ  : 1’İNCİ

                                                                                                                   Battal İLGEZDİ

                                                                                                                    Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M  :

TEKLİFLER :

1- Ataşehir İlçesi 1/1000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi II. Etap Uygulama İmar Planına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.06.2022 tarihli ve 2022-2839 sayılı teklifi.

2- Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün 28.06.2022 tarihli ve 2022-6447 sayılı teklifi.

3- Ek Ödeneğe ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 29.06.2022 tarihli ve 2022-304 sayılı teklifi.

4- Bağımsız Atık Toplayıcılarının Çalışma Şartları ile Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların Uygulanmasına ait İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün 30.06.2022 tarihli ve 2022-80 sayılı teklifi.

RAPORLAR :

EK GÜNDEM :

5-  Ataşehir Belediye Başkanlığı Enerji Yönetim Birimi Yönergesinin Uygulanmasına ilişkin İklim Değişikliği ve      ….Sıfır Atık Müdürlüğünün 30.06.2022 tarihli ve 2022-91 sayılı teklifi.

6-  Şartlı Hibe Yardımına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 04.07.2022 tarihli ve 2022-2345 sayılı teklifi.