ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

30.6.2022

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20'nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 04 Temmuz 2022 ile 08 Temmuz 2022 tarihteri arasında Saat l5:00'da 5 gün süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacakhr. Bu Toplantının ilk birleşimi 04 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat l5:OO'da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 Kat: 3 Ataşehir/İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. ilan olunur.

                                                                                                                                                                                        Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                                                       Belediye Başkanı

GÜNDEM: 


TEKLİFLER:

1-  Ataşehir İlçesi l/l000 ölçekli Yenisahra Mahallesi ve Çevresi II. Etap Uygulama İmar Planına ilişkin
Plan ve Proje Müdürlüğünün 28,06.2022 tarihli ve 2022-2839 sayılı teklifi.
2- Al,hk Maktu Fazla Çalışma Ücretine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün 28.06.2022 tarihli ve 2022-6447
sayılı teklifi.
3- Ek Ödeneğe ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 29.06.2022 tarihli ve 2022-304 sayılı teklifi.
4- Bağımsız Atık Toplayıcı larının Çalışma Şartları ile Sıflr Atık Uygulamalarına İ|işkin Usu| ve
Esasların Uygulanmasına ait iküim Değişikliği ve Sıtlr Atık Müdürlüğünün 30.06.2022 tarihli ve 2022-80 sayılı tekliti.

RAPORLAR :