ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

7.4.2022

                                          ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ  :   3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI  :     4’ÜNCÜ

 

TOPLANTI  :   NİSAN AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ :  07.04.2022 PERŞEMBE

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ  :  15:00

 

BİRLEŞİMİ   :  2’NCİ

 

                                                                                                                                                   Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                  Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                           :

 

TEKLİFLER                           :

1-021 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 31.03.2022 tarihli ve E.2022-144 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                             :

 

2-2022 Mali Yılı Ücret Tarifesine ilave yapılmasına ilişkin Tarife Komisyonunun 06.04.2022 tarihli ve 06 sayılı raporu.

3-3194 Sayılı İmar Kanunun 23. Maddesi ile yol ve tretuvar tahrip ücretlerinin güncellenmesine ilişkin Tarife Komisyonunun 06.04.2022 tarihli ve 07 sayılı raporu.

4-Şartlı Taşınmaz Bağışına ilişkin Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.04.2022 tarihli ve 25/07 sayılı ortak raporu.

5-Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi 3371 Ada 1 Parsel ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana ait Anatepe Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.04.2022 tarihli ve 08 sayılı raporu.

6-Ataşehir İlçesi Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.04.2022 tarihli ve 09 sayılı raporu.