ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

3.1.2022

        ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ   :  3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI  :  3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI  :   OCAK AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ  :   03.01.2022 PAZARTESİ

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ  :  15:00

 

BİRLEŞİMİ  :  1’İNCİ

 

 

                                                                                                                                              Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                            Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                             :

 

TEKLİFLER                             :

 

1-Denetim Komisyonuna Üye Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2021 tarihli ve E.2021-1467 sayılı teklifi.

2-Meclis 2022 Yılı Çalışma Takvimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2021 tarihli ve E.2021-1465 sayılı teklifi.

3-Belediye Meclis Üyeleri Huzur Hakkına İlişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2021 tarihli ve E.2021-1468 sayılı teklifi.

4-Belediye Zabıta Personeli aylık maktu fazla mesai çalışma ücretlerinin tespitine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün 27.12.2021 tarihli ve E.2021-9377 sayılı teklifi.

5-İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından yürütülen 2021 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında Belediyemiz adına sunulan “İstanbul İnovatif Çevre Eğitim Merkezi” isimli projenin kurumumuz tarafından uygulanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 22.12.2021 tarihli ve E.2021-1094 sayılı teklifi.

6-(II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.12.2021 tarihli ve E.2021-2383 sayılı teklifi.

7-2022 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personel adetleri ve ücretlerine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.12.2021 tarihli ve E.2021-2392 sayılı teklifi.

8-Cari Harcamalarda kullanılmak üzere borçlanmaya ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.12.2021 tarihli ve E.2021-6475 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                :

______

EK GÜNDEM_____________  _:

 

9-Şartlı Taşınmaz Bağışına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2021 tarihli ve 2021-7752 sayılı teklifi.

10-3194 Sayılı İmar Kanunun 23. Maddesi ile yol ve tretuvar tahrip ücretlerine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 31.12.2021 tarihli ve 2021-3250 sayılı teklifi.

11-Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.01.2022 tarihli ve 2022-4 sayılı teklifi.