ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

13.10.2021

                                                     ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ  :  3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI  :  3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI  :  EKİM AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ  : 13.10.2021 ÇARŞAMBA

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ  : 12:00

 

BİRLEŞİMİ  : 4’ÜNCÜ

 

                                                                                                                                                  Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                  Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                             :

 

TEKLİFLER                             :

 

RAPORLAR                              :

 

1-Ataşehir Belediye Başkanlığı olarak toplumsal eşitlik çalışmaları kapsamında Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Kadın ve Sosyal Yardımlaşma Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun 12.10.2021 tarihli ve  09/60/05  sayılı ortak raporu.

2-Ataşehir Belediyesi 2022 Yılı Performans Programına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2021 tarihli ve 16 sayılı  raporu.

3-Ataşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.10.2021 tarihli ve 17 sayılı  raporu.