ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

2.9.2021

                                                              ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 06 Eylül 2021 ile 10 Eylül 2021 tarihleri arasında Saat 15:00’da 5 gün süre ile Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

            Bu Toplantının ilk birleşimi 06 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 15:00’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: 4/A Ataşehir/İSTANBUL adresinde 7. Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

            İlan olunur.                

                                                                                                                                                    Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                                   Belediye Başkanı  

 

G Ü N D E M                           :

 

TEKLİFLER                           :

 

1-2021 Mali Yılı Ücret Tarifesinde bulunan Kreş Ücreti Tarifesinin tadil edilerek ve ekli listede belirtilen 696 KHK’lı personel çocuklarına Kreş Ücreti Tarifesinin uygulanmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.08.2021 tarihli ve E.2021-3523 sayılı teklifi.

2-Ataşehir Belediye Meclisince alınan 10.06.2021 tarihli ve 060 sayılı meclis kararının iptal edilerek, Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi 1299 Ada 15 Parsel sayılı alanda yapılacak kütüphaneye verilen 4.800.000,00 TL (dörtmilyonsekizyüzbintürklirası) bağış tutarının değiştirilmeden projenin betonarme karkas ve cam giydirme cephe imalatlarının taraflarınca yapılmasında kullanılmasının kabul edilerek, kütüphaneye “Gönüllü Hizmet Vakfı Atatürk Kütüphanesi”, çevresinde oluşacak meydana “İnal Aydınoğlu Meydanı” ve yapılan parka “İnal Aydınoğlu Okuma Parkı” isminin verilmesi kaydı şartıyla Belediye Başkanına protokol imzalama yetkisinin verilmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 02.09.2021 tarihli ve E.2021-1937 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                              :

 

______