ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

9.4.2021

 

 

SEÇİM DÖNEMİ: 3’ÜNCÜ

TOPLANTI YILI:  3’ÜNCÜ

TOPLANTI: NİSAN AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ: 09.04.2021 CUMA

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 10:30

BİRLEŞİMİ: 2’NCİ

                                                                                                  Battal İLGEZDİ

                                                                                                 Belediye Başkanı 

 

G Ü N D E M :

TEKLİFLER :

1- 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 29.03.2021 tarihli ve E.2021-47 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR :

1- Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetinde kullanılan 34 HF 9708 plakalı aracın yakıt giderinin haftalık 40 litre (kırk litre) olarak karşılanmasına ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.04.2021 tarihli ve 32 sayılı raporu.

2- 2021 Mali Yılı Ücret Tarifesi Değişikliğine ilişkin Tarife Komisyonunun 08.04.2021 tarihli ve 07 sayılı raporu.

3- 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve genelgeler kapsamında ilçemiz sınırlarında yer alan ve kullanım bedeli (Ecrimisil) aldığımız faaliyetleri durdurulan ve faaliyette bulunmayan sportif amaçlı kullanılan sahalar ile ilgili olarak faaliyette bulunmadıkları dönemde kullanım bedellerinin (Ecrimisil) tahsil edilmemesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.04.2021 tarihli ve 33 sayılı raporu.

4- Hesap Niteliğine ilişkin Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.04.2021 tarihli ve 34/08 sayılı ortak raporu.

5- Ataşehir Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi İNOVATA’da merkeze kabul edilecek girişimciler ile Ataşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak sözleşmenin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.04.2021 tarihli ve 35 sayılı raporu.

6- Ataşehir Belediye Başkanlığı ile Uluslararası Lions Dernekleri 118 Y Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu arasında Akdolunan Sürdürülebilir Etki Projesi İşbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda alınan 04.03.2021 tarihli ve 034 sayılı meclis kararının iptal edilerek ekli listedeki malzeme, araç ve donanımların şartlı bağış olarak kabul edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 08.04.2021 tarihli ve 36 sayılı raporu.

7- Ataşehir İlçesi Esatpaşa Mahallesi Alim Sokak yol aksının iptal edilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.04.2021 tarihli ve 09 sayılı raporu.

8- Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi 3371 ada 1 parsel ile kısmen kadastral boşluk alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.04.2021 tarihli ve 10 sayılı raporu.