ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

4.1.2021

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ   :        3’ÜNCÜ

TOPLANTI YILI   :        2’NCİ

TOPLANTI :        OCAK AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ  :        04.01.2021 PAZARTESİ

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ  :        14:00

BİRLEŞİMİ  :        1’İNCİ

 

 

                                                                                                                          Battal İLGEZDİ

                                                                                                                        Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                           :

 

TEKLİFLER                           :

 

1-Denetim Komisyonuna Üye Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2020 tarihli ve E.2020-1052 sayılı teklifi.

2-Meclis 2021 Yılı Çalışma Takvimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2020 tarihli ve E.2020-1050 sayılı teklifi.

3-Belediye Meclis Üyeleri Huzur Hakkına İlişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2020 tarihli ve E.2020-1053 sayılı teklifi.

4-Belediye Zabıta Personeli aylık maktu fazla mesai çalışma ücretlerinin tespitine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün 29.12.2020 tarihli ve E.2020-8579 sayılı teklifi.

5-7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) 15.12.2020 tarihli ve 2020/27 sayılı genelgesi kapsamında belediyemiz mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufundaki kiradaki yerlerin, mevcut durumları incelenerek kapalı veya açık olma durumlarına göre işlem yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.12.2020 tarihli ve E.2020-3975 sayılı teklifi.

6-(II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliğine (Memur) ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.12.2020 tarihli ve E.2020-2277 sayılı teklifi.

7-2021 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personel adetleri ve ücretlerine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.12.2020 tarihli ve E.2020-2278 sayılı teklifi.

8-Borçlanmaya İlişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.12.2020 tarihli ve E.2020-8344 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                :

______

EK GÜNDEM_____________  _:

 

9-İhbar ve Kıdem Tazminatlarının ödenmesi için İller Bankası A.Ş’den kredi kullanılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.12.2020 tarihli ve E.2020-8364 sayılı teklifi.

10-Atabel İnşaat Temizlik Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.’ nin ayni ve nakdi sermaye artışı talebine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.12.2020 tarihli ve E.2020-8366 sayılı teklifi.

11- “Ataşehir Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi” adı altında Bütçe İşi İşletme Kurulmasına ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 31.12.2020 tarihli ve E.2020-2193 sayılı teklifi.

12-Gıda Kurtarma Derneği ve Temel İhtiyaç Derneği ile Başkanlık Makamı arasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 04.01.2021 tarihli ve E.2021-8 sayılı teklifi.