ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

7.12.2020

SEÇİM DÖNEMİ : 3’ÜNCÜ

TOPLANTI YILI : 2’NCİ

TOPLANTI : ARALIK AYI

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 07.12.2020 PAZARTESİ

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00

BİRLEŞİMİ : 1’İNCİ

                                                                                                             Battal İLGEZDİ

                                                                                                           Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M :

TEKLİFLER :

3194 Sayılı İmar Kanunun 23. Maddesi ile yol ve tretuvar tahrip ücretlerine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 12.11.2020 tarihli ve E.2020-2119 sayılı teklifi.

Amatör Spor Kulüplerine yardım yapılmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.11.2020 tarihli ve E.2020-1723 sayılı teklifi.

Sektörel İşbirliği Protokolüne ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30.11.2020 tarihli ve E.2020-1724 sayılı teklifi.

Görev ve Çalışma Yönetmeliği tadilatına ilişkin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 01.12.2020 tarihli ve E.2020-1263 sayılı teklifi.

2021 Mali Yılı Ücret Tarifelerine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.12.2020 tarihli ve E.2020-6976 sayılı teklifi.

Fotovaltaik Yenilebilir Güneş Enerjisi Santralinin temini, proje geliştirilmesi, tedariki, yapımı, kurulması, montajı, devreye alınması ve bakımı işine ait kabul işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine  ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 01.12.2020 tarihli ve E.2020-2276 sayılı teklifi.

Hesap Niteliğine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.12.2020 tarihli ve E.2020-7065 sayılı teklifi.

Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi İlave Kısım İmar Planında Serbest Yüksekliklere ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin  Plan ve Proje Müdürlüğünün 03.12.2020 tarihli ve E.2020-3969 sayılı teklifi.

Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi Uygulama Revizyon İmar Planında Serbest Yüksekliklere ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 03.12.2020 tarihli ve E.2020-3970 sayılı teklifi.

RAPORLAR:

EK GÜNDEM :

Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi Fazılpaşa Sokak üzerinde bulunan 1720 ada 9 parsel sayılı belediyemiz adına kayıtlı parselde yapılacak olan Sağlık Tesisi inşaatında kullanılmak üzere 3.000.000,00 TL (üçmilyontürklirası) nakdi bağışın kabul edilerek “T.C. Ataşehir Belediyesi Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Tıp Merkezi” olarak isimlendirilmesi ve 5393 Sayılı Kanunun 18/g-n maddelerine istinaden isim hakkı verilmesi kaydı şartıyla bağış yapılması için Belediye Başkanına  protokol imzalama yetkisi verilmesine ilişkin  ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 03.11.2020 tarihli ve E.2020-2298 sayılı teklifi.

Ödenek Aktarmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07.12.2020 tarihli ve E.2020-7246 sayılı teklifi.

Sulh ve Ödeme protokolü işlemlerinde (Raci BAL) Belediye Başkanına yetki verilmesine  ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04.12.2020 tarihli ve E.2020-3566 sayılı teklifi.

Sulh ve Ödeme protokolü işlemlerinde (FGM Burak Otomotiv Tur. Gıda İnş. Gayrimenkul Tic. Ltd.Şti.) Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04.12.2020 tarihli ve E.2020-3567 sayılı teklifi.

Sulh ve Ödeme protokolü işlemlerinde (Nebahat KARAAĞAÇ Mirasçıları) Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04.12.2020 tarihli ve E.2020-3568 sayılı teklifi.

Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi Emekevler Bölgesi 245-246 pafta 3374 ada 1 parsel üzerinde mülkiyeti belediyemize ait  C-1, C-2, C-3, C-4 ve C-5 numaralı bloklarda bulunan 134 adet bağımsız bölüm dairelerin satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 07.12.2020 tarihli ve E.2020-3569 sayılı teklifi.