ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

4.7.2019

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ:  3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI : 1’İNCİ

 

TOPLANTI : TEMMUZ AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ:  04/07/2019 PERŞEMBE

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 17:00

 

BİRLEŞİMİ: 2’NCİ

 

 

                                                                                                               Battal İLGEZDİ

                                                                                                              Belediye Başkanı                                                                                                                                                     

G Ü N D E M                                      :

TEKLİFLER                           :

______

 

RAPORLAR                                      :

 

  1. Evsel Atık Konteynerlerine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun 03/07/2019 tarihli ve 30/15 sayılı ortak raporu.
  2. Ataşehir İlçesi Örnek Mahallesi 1443 Ada 4 Parsel yanındaki Park alanına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/07/2019 tarihli ve 31 sayılı raporu.
  3. Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında kalan büfe, kafe vb. yerler için yapılacak ihalelerin kiralama sürelerinin 10 yıl olarak düzenlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 03/07/2019 tarihli ve 33 sayılı raporu.
  4. Protez Dahil Muayene Karşılığı Sağlık Destek Hizmeti Alımı işinin 20/09/2019 – 31/12/2020 tarihleri arasında kesintisiz verilebilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun 03/07/2019 tarihli ve 34/16 sayılı ortak raporu.
  5. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanması kapsamında belediyemiz ile Atabel İnşaat Temizlik Gıda San. Ve Tic. A.Ş. arasında iş birliği protokollerinin hazırlanarak, yapılacak iş ve işlemlerle ilgili protokollerin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/07/2019 tarihli ve 35/32 sayılı ortak raporu.
  6. Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi 3376 Ada 1 Parsel sayılı yerin Maliye Hazinesine devir işlemlerinin yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 03/07/2019 tarihli ve 36/33 sayılı ortak raporu.