ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

16.4.2019

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ: 3’ÜNCÜ

 

TOPLANTI YILI: 1’İNCİ

 

TOPLANTI: NİSAN AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 16/04/2019 SALI

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ: 11:00

 

BİRLEŞİMİ : 1’İNCİ

 

                                                                                                                                         Battal İLGEZDİ

                                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                      :

  • Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
  • Denetim komisyonunun 29/03/2019 tarihli ve 45 sayılı raporu.

TEKLİFLER                           :

  1. Meclis 1’inci ve 2’nci Başkan Vekilinin seçimi.
  2. Meclis Divan Kâtip Üyelerinin seçimi.
  3. Belediye Encümeninin 3 üyesinin seçimi.
  4. Meclis İhtisas Komisyonlarının teşekkülü ve sayılarının belirlenmesi.
  5. Meclis İhtisas Komisyonlarına üye seçimi.
  6. 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/03/2019 tarihli ve E.2019-1027 sayılı teklifi.
  7. Satış Komisyonuna üye seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2019 tarihli ve E.2019-260 sayılı teklifi.
  8. Marmara Belediyeler Birliğine üye seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2019 tarihli ve E.2019-261 sayılı teklifi.

 

RAPORLAR                                       :

__________

EK GÜNDEM                                      :

__________