ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

11.1.2019

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ: 2’NCİ

 

TOPLANTI YILI: 5’İNCİ

 

TOPLANTI: OCAK AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ :11/01/2019 CUMA

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ :    17:00

 

BİRLEŞİMİ : 3’ÜNCÜ

 

                                                                                                                İlhami YILMAZ

                                                                                                              Belediye Başkanı V.                                     

                                

G Ü N D E M                                                 :

TEKLİFLER                                     :

______

 

RAPORLAR                                      :

 

  1. 2019 Mali Yılı Ücret Tarifeleri hususunda alınan 09/11/2018 tarihli ve 091 Sayılı Meclis Kararı ile uygulanacak olan ücret tarifelerine ilave yapılmasına ilişkin Tarife Komisyonunun 10/01/2019 tarihli ve 02 sayılı raporu.
  2. Belediye Zabıta Personeli aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin tespitine ilişkin Hukuk Komisyonunun 10/01/2019 tarihli ve 02 sayılı raporu.
  3. Onaylı Yol İsimi Bulunan Cadde ve Sokak isimlerinin değiştirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10/01/2019 tarihli ve 02 sayılı raporu.
  4. Borçlanmaya ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 10/01/2019 tarihli ve 02 sayılı raporu.
  5. İçkili Yer Bölgeleri Krokisine ilave yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonunun 10/01/2019 tarihli ve 03 sayılı raporu.
  6. Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi Emekevler Bölgesi 245-246 pafta 3374 ada 1 parsel sayılı C-1 blokta bulunan belediyemize ait tahsis edilmeyen boş durumdaki 134 adet bağımsız bölümlerin kiralanması konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 10/01/2019 tarihli ve 04 sayılı raporu.
  7. 1/1000 ölçekli İçerenköy, Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10/01/2019 tarihli ve 04 sayılı raporu.
  8. Taşınmaz Tahsisine ilişkin Hukuk Komisyonunun 10/01/2019 tarihli ve 05 sayılı raporu.
  9. Ataşehir İlçesi sınırlarında bulunan Dere Koruma Kuşağında kalan yapılarla ilgili İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile protokol düzenleme ve imzalama yetkisine ilişkin Hukuk Komisyonunun 10/01/2019 tarihli ve 06 sayılı raporu.