Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü görev alanları;

 

Belediye çalışanlarının yeme, içme ihtiyacı; kurumun temizlik malzemesi ihtiyacı ve ana bina temizlik hizmetlerini sağlamak,

 

 Belediyemiz etkinliklerinde müdürlüklerin taleplerine yönelik etkinlik alanının hazırlanması ve ses düzeninin kurulmasını sağlamak.

 

Ana bina ve ek hizmet birimlerinde bulunan makine ve taşınır ekipmanlara yönelik arızaların giderilmesini sağlamak, periyodik bakımlarını ve takibini yapmak,

 

Talep doğrultusunda genel yönetim giderleri kapsamında ve bazı faaliyetlerimizi karşılamak amacıyla taşınır ve tüketim malzemeleri ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek,

 

Bağış yoluyla alınan müdürlüğümüzle alakalı demirbaşların kayıtlarının alınması ve kullanım süresi dolan demirbaşların kayıtlardan düşülerek ambara hurda olarak teslimi. Bu süreç sonrası Makine ve Kimya Endüstri Kurumu ile gerekli yazışmalar yapılarak satış işlemleri gerçekleştirmek,

 

Belediyemiz faaliyet ve duyurularına ait pankart – afiş asma, toplama ve ışıklandırma sistemi kurulumu,

 

Belediye binası ve ek hizmet birimlerinin fatura, abonelik, sözleşme, takip ve ödeme işlemleri,

 

4734 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile müdürlüğümüz ve diğer müdürlüklerin talebi doğrultusunda satın alma dosyalarını hazırlamak,

 

Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında edinilen malların sayım ve depolama işlemleri,

 

İlçe genelindeki ibadethanelerin temizliği,

İlçe sınırlarındaki Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler ve Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda imkanlar dahilinde cenaze ve düğün gibi organizasyonlarında masa ve sandalye temini,

Tüm Müdürlüklerce hazırlanan ihale işlem dosyalarına ait teklif zarflarının kabulü, kurulan ihale komisyonlarının inceleme ve karar aşamalarında organizasyon ve sekretarya işlemlerini yürütmek.

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.