Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

• Belediye yönetiminin izlediği politikanın halka benimsetilmesini, yapılan çalışmaların halka duyurulmasını, halkın belediye yönetimine karşı olumlu hisler beslemesini sağlamak.

• Belediye hizmetlerinin, alt yapısının, birimlerinin, etkinliklerinin ve organizasyonlarının vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütmek.

• Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak.

• Belediye çalışmalarının kamuoyundaki etkilerinin değerlendirmesini yapmak.

• Her türlü imkândan yararlanılarak, ilçemizin ekonomik, tarihsel, doğal, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı, bu amaç ve kapsamla yurt içinde ve yurt dışında seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteriler ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi veya düzenlenmiş olanlara katılınması. Bu yönde faaliyet gösteren yerli veya yabancı, kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişilerin desteklenmesi, yönlendirilmesi ve bunlar arasında gerekli işbirliğinin sağlanması, bu tür faaliyetlerin ilçemizde yapılmasının özendirilmesi, ödül verilmesi çalışmalarının yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak.

• Yukarıda belirtilen faaliyetlerin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla bu faaliyetleri yürüten, yönlendiren kitle iletişim veya ulaştırma kurumları ile yakın ilişki içinde bulunmak ve kamuoyunu etkileyebilecek konumda bulunan kişi, kurum, kuruluş, topluluk veya bunların temsilcilerinin davet edilmesi ve ağırlanması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak.

• Ataşehir’i yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için gerekli yayın, doküman ve malzemenin hazırlanması, satın alınması ve dağıtılması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak. Kurumun düzenlediği etkinliklerde gerekli hazırlıkları yaparak tanıtım faaliyetlerini düzenlemek.

• Başkanın halkı bilgilendirici mahiyetteki toplantılarını organize etmek.

• Çeşitli sivil toplum örgütleri, muhtarlar vb. ile belediye yönetiminin katılımıyla belirli dönemlerde toplantılar yaparak bir araya gelmeleri için organizasyonlar düzenlemek.

• Hemşehrilerimizin olduğu kadar kurum çalışanlarımızın da talep ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinde görev almak.

• Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

• İŞKUR Hizmet Noktası ile işsizlere yönelik hizmetlerin daha etkin ve verimli sunulabilmesine yardımcı olmak. Ücretsiz kurslar düzenleyerek ilçe halkının katılımını en üst düzeye çıkarmak. Yani iş başvurularını internet üzerinden ilgili yerlere yönlendirmek ve Meslek Edindirme Kurslarına kayıt yaptırmak.

• İş arayanların profiline uygun açık iş ilanlarını sorgulamak ve işe yönlendirmek.

• İş arayanların iş başvurularını takip edip istihdama yardımcı olmak.

• Basın yayın kuruluşları ile belediye arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi, planlanması ve bu konularda gerekli ilişkilerin sağlanması için koordinasyon yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak.

• Belediye tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organları ile iletişime geçmek.

• Basın bültenleri, ilan ve duyuruları hazırlamak, bunları ilgili kurumlara servis etmek, sonuçlarını takip etmek.

• Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ederek belediyeyi ilgilendiren yayın, bilgi, haberler vb. hakkında belediye başkanına bilgi vermek.

• Belediye başkanının medya randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile koordinasyon halinde düzenlemek, belediye başkanı ve başkan yardımcılarının basın toplantılarının organizasyonunu yapmak.

• Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimleri yapmak, arşiv oluşturmak ve materyalleri ihtiyaç duyan müdürlüğe vermek.

• Periyodik veya periyodik olmayan belediye yayınları çıkartmak. Belediye web sayfasını yayımlamak. Web sayfasının güncel olmasını sağlamak ve bu yayınlar için gerekli olan hazırlıkları yapmak.

• Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin belediye kurumsal kimliğine uygun tarzda tasarımının ve baskısının yapılmasını, uygulanmasını sağlamak, çalışmaları kontrol etmek.

• Yazılı ve görsel basında, köşe yazarlarının ve belediye muhabirlerinin isim, adres ve telefon listelerini güncel halde bulundurmak.

• Kendi alanıyla ilgili arşivi oluşturmak, düzeninden ve ulaşılabilir olmasından sorumlu olmakla görevli müdürlüktür.

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Hizmet Standartlarına ulaşmak için tıklayınız.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.