Meclis Kararları

12.05.2022 tarihli ve 2022/040 sayılı karar

12.05.2022 tarihli ve 2022/040 sayılı karar

12.05.2022 tarihli ve 2022/040 sayılı karar: 2021 Mali Yılı Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.05.2022 tarihli ve 10 sayılı raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 3’üncü Seçim Dönemi 4’üncü Toplantı Yılı Mayıs Ayı Toplantılarının 12.05.2022 Perşembe günü yapılan 2’nci Birleşimin 1’inci oturumunda AK Parti Grubunun ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Hakan ARIKAYA’nın ret oylarına karşılık OYÇOKLUĞU ile karar verildi.