İşyerleri, İhale ve İstihdam Hizmetleri

 

İŞYERLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER VE İLGİLİ HİZMETLER:
Yapılan işin niteliğine göre üç farklı statüde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınabiliyor.

Bunlar:

Gayrisıhhi Müesseseler : Gayrisıhhi Müessese (sıhhi olmayan işletme) faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren, zarar vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

Sıhhi Müesseseler : Gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyeridir. Sıhhi müesseselerin sınıf ve özelliklerine göre aranacak nitelikler, 10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te açıklanmıştır. 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri : Kişilerin tek tek ya da toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.


İŞYERİ AÇMAK İÇİN ÖNCELİKLE NE YAPMALIYIM?
Herhangi bir işyeri açmak için öncelikle Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak işyerinin faaliyetine esas ibraz edilmesi gereken evraklar ile yapılacak ruhsat işlemleri hakkında bilgi alınması gerekmektedir. 

 

GAYRİSIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ RUHSATI MÜRACAATLARINDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?               

- Başvuru formu    ( FORMLAR için tıklayınız. )

- Tapu fotokopisi

- İskan belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi)

Yok ise; yapı ruhsatı veya 12.10.2004 yılı öncesine ait elektrik veya su faturasının dökümü ile birlikte

Noter tasdikli taahhütname (Taahhütname Müdürlüğümüzden temin edilir)

- Kira kontratı (Aslı)

- Vergi levhası

- İtfaiye raporu (Müdürlüğümüzden online müracaat yapılmaktadır)

- Oda kaydı

Şirket başvurularında; İmza Sirküleri, Ticaret Odası Kaydı, Sicil Gazetesi ve Faaliyet Belgesi (Asılları)

Şahıs başvurularında; Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı ve Sicil Tasdiknamesi (Asılları)

- Hijyen eğitimi belgesi (Gerekli işyerlerinden)

- 2 adet vesikalık fotoğraf – (Şahıs Başvurularında)

- İşyerinin açık adresini gösteren kroki

- İşyerinin iç ve dış resimleri

- İski GSM ruhsat görüşü

- Atık yağ sözleşmesi (aslı)

- Muvafakatname (Gerekli ise) (Aslı)

- SGK bildirimi

- Emisyon/çevre izin belgesi(Çevre ve Şehircilik Bakanlığından)

- Sorumlu müdür sözleşmesi ve müdüre ait diploma sureti (Gerekli işyerlerinden)

- Ustalık belgesi-(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)

- Haşere ilaçlama sözleşmesi (Aslı)

- İşletme kayıt belgesi + Onay Belgesi (Gıda ile temas edilen işyerlerinden)

- Kapasite raporu (Aslı)

- Basınçlı kaplar ve vinçlere ait periyodik fenni muayene raporu (Aslı)

- Vekaletname(Müdürlüğümüzde vekaletsiz iş takibi yapılmaz) (Aslı)

NOT: Yukarıda istenilen evraklar işyerinin niteliğine göre farklılık göstermektedir. Müdürlüğümüzden detaylı bilgi almanız rica olunur.

 

SIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ RUHSATI MÜRACAATLARINDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

- Başvuru formu   (FORMLAR için tıklayınız.)

- Tapu fotokopisi

- İskan belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi)

-Yok ise; yapı ruhsatı veya 12.10.2004 yılı öncesine ait elektrik veya su faturasının dökümü ile birlikte

-Noter tasdikli taahhütname (Taahhütname Müdürlüğümüzden temin edilir)

- Kira kontratı (Aslı)

- Vergi levhası

- İtfaiye raporu gereken işyerleri için Müdürlüğümüzden online müracaat yapılmaktadır, gerekmediği takdirde yangın söndürme cihazı fatura fotokopisi istenmektedir.           

- Oda kaydı

- Şirket başvurularında; İmza Sirküleri, Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi (Asılları)

- Şahıs başvurularında; Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı, Sicil Tasdiknamesi (Asılları)

- Hijyen eğitimi belgesi (Gıda işletmeleri, kuaför, berber, güzellik salonu vb. yerler)

- 2 adet vesikalık fotoğraf  -  (Şahıs başvurularında)

- İşyerinin açık adresini gösteren kroki

- İşyerinin iç ve dış resimleri

- Atık yağ sözleşmesi ( lokanta, restaurant, kantin, fast-food v.b. )

- Muvafakatname (Gerekli işyerlerinden)

- SGK bildirimi           

- İşyeri ruhsat projesi 2 adet (Market, kasap, fast-food v.b. – soğuk hava deposu olan yerlerden )

- Ustalık belgesi (lokanta, berber, kuaför)

- Haşere ilaçlama sözleşmesi (Aslı)

- İşletme kayıt belgesi + Onay belgesi (Gıda ile temas edilen işyerlerinden)

- Yetki belgesi veya bayilik sözleşmesi (emlak bürosu, şans oyunları bayii, sigorta acenteleri )

- Vekaletname (Müdürlüğümüzde vekaletsiz iş takibi yapılamaz) (Aslı)

- Kaşe​​    

NOT: Yukarıda istenilen evraklar işyerinin niteliğine göre farklılık göstermektedir. Müdürlüğümüzden detaylı bilgi almanız rica olunur.

UMUMA AÇIK İŞYERLERİ’NE AİT RUHSAT MÜRACAATLARINDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

- Başvuru formu  (FORM için tıklayınız.)

- Tapu fotokopisi

- İskan belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi)

-Yok ise; yapı ruhsatı veya 12.10.2004 yılı öncesine ait elektrik veya su faturasının dökümü ile birlikte

-Noter tasdikli taahhütname (Taahhütname Müdürlüğümüzden temin edilir)

- Kira kontratı (Aslı)

- Adli sicil kaydı

- Vergi levhası

- İtfaiye raporu (Müdürlüğümüzden online müracaat yapılmaktadır)

- Oda kaydı

Şirket başvurularında; İmza Sirküleri, Ticaret Odası Kaydı Faaliyet Belgesi (Asılları)

Şahıs başvurularında; Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı ve Sicil Tasdiknamesi (Asılları)

- Hijyen eğitimi belgesi (Gerekli işyerlerinden)

- 2 adet vesikalık fotoğraf – (Şahıs Başvurularında)

- İşyerinin açık adresini gösteren kroki

- İşyerinin iç ve dış resimleri

- Atık yağ sözleşmesi (Gerekli işyerlerinden) (Aslı)

- Muvafakatname (Kat Maliklerinden Noter Onaylı) (Aslı)

- SGK bildirimi

- İşyeri ruhsat projesi 2 adet (Gerekli işyerlerinden)

- Sorumlu müdür sözleşmesi ve müdüre ait diploma sureti (İşyeri tüzel kişilik ise)

- Ustalık belgesi 

- Güvenlik tahkikatı (Müdürlüğümüzce yapılacaktır.)

- Vekaletname (Müdürlüğümüzde vekaletsiz iş takibi yapılmaz) (Aslı)

NOT: Yukarıda istenilen evraklar işyerinin niteliğine göre farklılık göstermektedir. Müdürlüğümüzden detaylı bilgi almanız rica olunur.