İşyerleri, İhale ve İstihdam Hizmetleri

 

İŞYERLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER VE İLGİLİ HİZMETLER:
Yapılan işin niteliğine göre üç farklı statüde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınabiliyor.

Bunlar:

Gayrisıhhi Müesseseler : Gayrisıhhi Müessese (sıhhi olmayan işletme) faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren, zarar vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

Sıhhi Müesseseler : Gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyeridir. Sıhhi müesseselerin sınıf ve özelliklerine göre aranacak nitelikler, 10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te açıklanmıştır. 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri : Kişilerin tek tek ya da toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerlerdir.


İŞYERİ AÇMAK İÇİN ÖNCELİKLE NE YAPMALIYIM?
Herhangi bir işyeri açmak için öncelikle Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak işyerinin faaliyetine esas ibraz edilmesi gereken evraklar ile yapılacak ruhsat işlemleri hakkında bilgi alınması gerekmektedir. 

GAYRİSIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ RUHSATI MÜRACAATLARINDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?               

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu  tıklayınız.
 • İşyerinin Bulunduğu Yapıya Ait Belge
 • Kira Kontratı
 • İşletmeciye Ait Kimlik Bilgileri
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • İşyerine Ait Tapu Kaydına İlişkin Belge ( Müdürlüğümüzce TAKBİS’den sorgulanır.)
 • Oda Kaydı  ( Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası )
 • Atık Yönetimi Taahhütnamesi
 • Atık Motor Yağı Sözleşmesi
 • SGK-Sigortalı Hizmet Listesi
 • İşyeri Çalışanlarına Ait Hijyen Eğitimi Belgesi
 • Atıksu Deşarj İzin Belgesi / Gayrisıhhi Müessese Ruhsat Görüşü
 • ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir ( ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için )
 • Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi
 • Karayolu Trafik Güvenliği Gerektiren İşyerleri İçin İzin
 • Tehlikeli Atıklarla İlgili Lisansa Tabi İse Belgesi
 • Kapasite Raporu
 • Sanayi Sicil Belgesi
 • İşletme Kayıt Belgesi
 • Muvafakatname -  (Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi İşyerlerinden )
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Hizmet Alımı Sözleşmesi
 • Vergi Mükellefiyeti Kaydı
 • Ustalık belgesi
 • Vekaletname (Müdürlüğümüzde vekaletsiz iş takibi yapılamaz)
 • Kaşe

NOT: Yukarıda istenilen evraklar işyerinin niteliğine göre farklılık göstermektedir. Müdürlüğümüzden detaylı bilgi almanız rica olunur.

SIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ RUHSATI MÜRACAATLARINDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu tıklayınız.
 • İşyerinin Bulunduğu Yapıya Ait Belge
 • Kira Kontratı
 • İşletmeciye Ait Kimlik Bilgileri
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • İşyerine Ait Tapu Kaydına İlişkin Belge ( Müdürlüğümüzce TAKBİS’den sorgulanır.)
 • Oda Kaydı  ( Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası )
 • Yetki Belgesi veya Bayilik Sözleşmesi (Emlak Bürosu, Şans Oyunları Bayii, Sigorta Acenteleri, Fatura Ödeme Merkezleri)
 • Atık Yağ Sözleşmesi
 • SGK-Sigortalı Hizmet Listesi
 • İşyeri Çalışanlarına Ait Hijyen Eğitimi Belgesi
 • İşletme Kayıt Belgesi
 • Muvafakatname -  (Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi İşyerlerinden )
 • Vergi Mükellefiyeti Kaydı
 • Ustalık belgesi
 • Vekaletname (Müdürlüğümüzde vekaletsiz iş takibi yapılamaz)
 • Kaşe

NOT: Yukarıda istenilen evraklar işyerinin niteliğine göre farklılık göstermektedir. Müdürlüğümüzden detaylı bilgi almanız rica olunur.

UMUMA AÇIK İŞYERLERİ’NE AİT RUHSAT MÜRACAATLARINDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu tıklayınız.
 • İşyerinin Bulunduğu Yapıya Ait Belge
 • Kira Kontratı
 • İşletmeciye Ait Kimlik Bilgileri
 • İşyerine Ait Tapu Kaydına İlişkin Belge ( Müdürlüğümüzce TAKBİS’den sorgulanır.)
 • Oda Kaydı  ( Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası )
 • Atık Yönetimi Taahhütnamesi
 • Atık Yağ Sözleşmesi
 • SGK-Sigortalı Hizmet Listesi
 • İşyeri Çalışanlarına Ait Hijyen Eğitimi Belgesi
 • Mesul Müdür Sözleşmesi
 • Adli Sicil Kayıt Belgesi
 • İşletme Kayıt Belgesi
 • Muvafakatname
 • Vergi Mükellefiyeti Kaydı
 • Ustalık belgesi
 • Vekaletname (Müdürlüğümüzde vekaletsiz iş takibi yapılamaz)
 • Kaşe

NOT: Yukarıda istenilen evraklar işyerinin niteliğine göre farklılık göstermektedir. Müdürlüğümüzden detaylı bilgi almanız rica olunur.