İHALE DETAY

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE DAİRELERİN (KONUT) KİRAYA VERİLMESİ

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE DAİRELERİN (KONUT) KİRAYA VERİLMESİ

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE DAİRELER (KONUT) KİRAYA VERİLECEKTİR.

     İŞİN ADI

ADRES BİLGİSİ

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan özellikleri aşağıda liste halinde belirtilen daireler (konut) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 2019/408 -2019/409 – 2019/410 – 2019/411 – 2019/412 nolu Encümen Kararları gereğince 3 yıllığına kiraya verilecektir.

Atatürk Mahallesi, Atapark Caddesi, No:1,

C1 Blok Ataşehir/İSTANBUL

 

Blok No

Kat No

Bağımsız Bölüm

Daire No

Kullanım Şekli ve m2

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli (TL)

Dosya Satış Bedeli (TL)

İhale Gün

Ve Saat

C1

13

82

Konut (84m2)

1.315,00-TL

1.420,20-TL

250,00-TL

06.08.2019

11: 00

C1

12

76

Konut (84m2)

1.315,00-TL

1.420,20-TL

250,00-TL

06.08.2019

11: 30

C1

12

77

Konut (101m2)

1.450,00-TL

1.566,00-TL

250,00-TL

06.08.2019

12: 00

C1

15

93

Konut (101m2)

1.450,00-TL

1.566,00-TL

250,00-TL

06.08.2019

12: 30

C1

12

74

Konut (101m2)

1.450,00-TL

1.566,00-TL

250,00-TL

06.08.2019

13: 00

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

Gerçek Kişiler

1. Kanuni İkametgâh Belgesi.

2. Nüfus Cüzdan Sureti. (Vekâleten katılımda Vekilin Nüfus Cüzdan Sureti)

3. Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.

4. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

5. Şartname alındı makbuzu.

6. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan

7. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.

8. Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Beyannamesi.

 

 

Tüzel Kişilerden

1. Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Faaliyet Belgesi.

2. Şirket yetkilisi olduğuna dair Noter Tasdikli İmza Sirküleri.

3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

4. Şartname alındı makbuzu.

5. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan

6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.

7.Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Beyannamesi.

 

    İstenilen tüm belgelerin aslı veya noter tasdikli olmalıdır. İhaleye ait dosyayı İhale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.           

 

    İsteklilerden istenen evrakları tamamlayıp, dosyanın kimin tarafından ve hangi iş için düzenlendiği belirtilmesi ile ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.