RAYİÇ BEDELLER HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

31.7.2017

Her 4 yılda bir belirlenen metrekare rayiç bedeller, gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor.

Emlak Vergisi esas arsa m2 rayiç bedelleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 72 inci Maddesi uyarınca Belediye Başkanlığından iki üye, Gelir İdaresine Bağlı Vergi Dairelerinden iki üye, İstanbul Ticaret Odasından bir üye, Ataşehir Tapu Müdürlüğünden bir üye ile ilgili Mahalle Muhtarından oluşan takdir komisyonu tarafından belirlenmektedir.

Ataşehir’de güncel piyasa/alım-satım değerinin üzerinde, rayiç bedeli bulunmamaktadır. Rayiç bedelleri, bir arsanın bulunduğu sokaktaki en uzak noktanın değeri hesaplanarak belirlenmiştir. Bu sebeple en uygun/düşük bedel hesaplanmıştır. 

Bazı bölgelerde artış oranı % 50 bazı bölgelerde ise yüzde 0.34'lük artış oranıyla neredeyse yok denecek kadardır. 

Artış oranları bölgenin veya sokağın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmişliğine bağlı olarak değişmekle birlikte,  Ataşehir ilçemizin tamamındaki artış ortalaması yüzde 41,55’dir. 

Rayiç bedeli artış oranı, boş arsaların vergi artışı oranına tam olarak yansımaktadır. Ancak arsa üzerinde bir bina veya yapı varsa, ödenen vergi arsa payına düşen kısım kadar etkilenir. Ödenecek vergi de bu rayiç değerin meskenler için binde 2’si, işyerleri için binde 4’ü kadardır.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında brüt boyutu 200 metrekareyi geçmeyen ve tek konuta sahip olan; ticari veya zirai hiçbir geliri olmayan, emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler ve bunların dul ile yetimleri, şehitlerin dul ve yetimleri, gaziler ve engelliler emlak vergisinden muaftırlar, bu nedenle ödeme yapmıyorlar.

Emlak Vergisi ilk taksitinin ödenme süreci Mart ayında başlar ve Mayıs ayının sonuna kadardır. İkinci taksit ise Kasım ayının sonuna kadar ödenebilmektedir. Süresinde yapılmayan ödemeler için aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır.

Emlak Vergisine esas arsa m2 birim rayiç değer sorgulamaları mahalle muhtarlıklarından veya Ataşehir Belediye Binasında bulunan ilan panosundan ya da belediyemizin internet sitesinden  https://ebelediye.atasehir.bel.tr/Rayic/Index/ linki üzerinden yapılabilmektedir.