Ataşehir İlçesi, Örnek, Esatpaşa, Ünalan ve Fetih Mah. RUİP İlişkin Muhtelif Parsellerde UİPD Hk.

2.6.2017

T.C.

ATAŞEHİR İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Ataşehir İlçesi, Örnek-Esatpaşa-Ünalan ve Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planına İlişkin Muhtelif Parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 13.01.2017 tarihinde onanmış olup 01.06.2017-30.06.2017 tarihleri arasında Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4A Batı Ataşehir adresinde, Başkanlığımızca 1. Kat Plan ve Proje Müdürlüğü koridorunda askıya çıkarılacağı ilan olunur.