ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

7.12.2018

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ : 2’NCİ

 

TOPLANTI YILI  : 5’İNCİ

 

TOPLANTI  : ARALIK AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 07/12/2018 CUMA

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 17:00

 

BİRLEŞİMİ  :  3’ÜNCÜ

 

 

                                                                                                                                      İlhami YILMAZ

                                                                                                                                 Belediye Başkanı V.                                                                                                                                                          

G Ü N D E M                                                 :

 

TEKLİFLER                                     :

______

 

RAPORLAR                                      :

 

  1. 2019 Mali Yılı Ücret Tarifeleri hususunda alınan 09/11/2018 tarihli ve 091 Sayılı Meclis Kararı ile uygulanacak olan ücret tarifelerine ilave yapılmasına ilişkin Tarife Komisyonunun 07/12/2018 tarihli ve 22 sayılı raporu.
  2. Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 235 pafta 1971 ada 1 parselin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre trampa karşılığı ihale edilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda alınan 06/09/2018 tarihli ve 077 sayılı meclis kararının tashihine ilişkin Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/12/2018 tarihli ve 72/71 sayılı ortak raporu.