ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

12.10.2018

ATAŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ : 2’NCİ

 

TOPLANTI YILI :  5’İNCİ

 

TOPLANTI: EKİM AYI

 

TOPLANTININ TARİH VE GÜNÜ : 11/10/2018 PERŞEMBE

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ :  17:00

 

BİRLEŞİMİ : 4’ÜNCÜ

 

                                                                                                                                 İlhami YILMAZ

                                                                                                                             Belediye Başkanı V.                                                                        

 

G Ü N D E M                                                 :

TEKLİFLER                                     :

______

 

RAPORLAR                                      :

 

  1. Ataşehir İlçesi genelinde geri dönüşebilen tüm atıkların kaynağında ayrı toplanarak, sağlıklı bir atık yönetimi oluşturmak ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda tarafımıza verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek amacıyla yetkilendirilmiş kuruluş ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı firmalarla işbirliği protokolleri yapılabilmesi konusunda Belediye Başkanı Makamına yetki verilmesine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarife Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 10/10/2018 tarihli ve 08/15/64 sayılı ortak raporu.
  2. 2018 Mali Yılında uygulanmak üzere hazırlanan ücret tarifeleri hususunda alınan 06/09/2018 tarihli ve 081 sayılı sayılı Meclis Kararının tashihine ilişkin Tarife Komisyonunun 10/10/2018 tarihli ve 16 sayılı raporu.
  3. Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesi 22/2 pafta 2268 Ada,1 parsel sayılı yerin imar planı tadilatı sonucu “Özel Sağlık Alanı”na alınabilmesi hususunda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile ilgili protokolün imzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 10/10/2018 tarihli ve 63/65 sayılı ortak raporu.
  4. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü emniyet ve asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet panelvan aracın tahsis edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonunun 10/10/2018 tarihli ve 66 sayılı raporu.
  5. Ataşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Performans Programına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 10/10/2018 tarihli ve 12 sayılı raporu.
  6. Ataşehir Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun 10/10/2018 tarihli ve 13 sayılı raporu.