Duyurular

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

03 Ekim 2013 Perşembe

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 07 Ekim 2013 Pazartesi gününden 26 Ekim 2013 Cumartesi günü akşamına kadar 20 günlük süre ile aşağıdaki yazılı konuları tetkik ve karara bağlamak üzere Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.

      ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’nci maddesi gereğince Ataşehir Belediye Meclisinin 07 Ekim 2013 Pazartesi gününden 26 Ekim 2013 Cumartesi günü akşamına kadar 20 günlük süre ile aşağıdaki yazılı konuları tetkik ve karara bağlamak üzere Belediye Meclis Toplantısı yapılacaktır.
            Bu toplantının ilk birleşimi 07 EKİM 2013 Pazartesi günü saat 16.30’da Ataşehir Belediye Başkanlığı Küçükbakkalköy Mah. Şehit Şakir Elkovan Cad. No: 20 Kat: 3 Ataşehir / İSTANBUL (Novada İş Merkezi) adresinde Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.
            İlan olunur.
 
                                                                                                                                                                                                 İlhami YILMAZ
                                                                                                                                                                                               Belediye Başkan V.
 
 
 
                                                                                                                                                                         
G Ü N D E M                                                  :
 
TEKLİFLER                                      :
 
1- Hisseli parsellerin satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02/09/2013 tarihli ve 595836/2300 sayılı teklifi. 
2- İçkili yer bölgeleri krokisine ilişkin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 20/09/2013 tarihli ve 756471/2797 sayılı teklifi. 
3- Ataşehir Belediyesi 2014 Yılı Performans Programına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/09/2013 tarihli ve 3529/832472 sayılı teklifi.
4- Ataşehir Belediyesi 2014 Mali Yılı ve takip eden 2 yıllık Belediye Bütçesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02/10/2013 tarihli ve 3528/832470 sayılı teklifi.
5- 2014 Mali Yılında uygulanmak üzere hazırlanan ücret tarifelerine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02/10/2013 tarihli ve 803185/3556 sayılı teklifi.
6- Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mah. 1919 ada 7 parsele ait 1/1000 ölçekli plan değişikliği itirazına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/09/2013 tarihli ve 823748/1555 sayılı teklifi.
7- Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mah. 2038 ada 13 parsele ait 1/1000 ölçekli plan değişikliği itirazına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/09/2013 tarihli ve 825963/1556 sayılı teklifi.
8- Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mah. 2081 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli plan değişikliği itirazına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün 01/10/2013 tarihli ve 825342/1565 sayılı teklifi.
9- 2013 Mali Yılı Ödenek Aktarmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02/10/2013 tarihli ve 834766/3557 sayılı teklifi.
10- Boş Kadro Değişikliği Memur II sayılı cetvel ve Dolu Kadro Değişikliği Memur III sayılı cetvele ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02/10/2013 tarihli ve 834728/1791 sayılı teklifi.
 
 
RAPORLAR                                                              :
 
11- Ataşehir İlçesi İçerenköy Mah. 197 pafta 816 ada 23 parsele ait 1/1000 ölçekli plan tadilatına ilişkin İmar Komisyonunun 25/09/2013 tarihli ve 78 sayılı raporu.
12- Ataşehir İlçesi Yenişehir Mah. 5587 parsele ait 1/1000 ölçekli plan tadilatına ilişkin İmar Komisyonunun 26/09/2013 tarihli ve 79 sayılı raporu.
13- Ataşehir İlçesi İçerenköy Mah. 198 pafta 916 ada 318 ve 319 parsellere ait 1/1000 ölçekli plan tadilatına ilişkin İmar Komisyonunun 27/09/2013 tarihli ve 80 sayılı raporu.
 
 
 
 
 


Diğer Duyurular

Tüm Duyurular İçin Tıklayınız