Meclis Kararları

2017/001 Sayılı Meclis Kararı

2017/001 Sayılı Meclis Kararı

2017/001 Sayılı Meclis Kararı: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi uyarınca oluşturulan Denetim Komisyonuna üye seçimine ilişkin CHP Grup Sözcüsü İlhami YILMAZ' ın önerisiyle üye sayısının 3 kişiden oluşması OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. Yapılan gizli oylama neticesinde; 1-Fevzi AĞAÇDALI (20 Oy), 2-Mustafa Kemal ALDOĞAN (20 Oy), 3-Mahmut YÜRÜK (21 Oy) ün Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmelerine, Ataşehir Belediye Meclisinin 2'nci Seçim Dönemi 3'üncü Toplantı Yılı Ocak Ayı Toplantılarının 02/01/2017 Pazartesi günü yapılan 1'inci Birleşiminin 1'inci Oturumunda TEKLİF-KARAR olarak kabulüne karar verildi.